Home Blog Blog Archive Story from a Swedish Network Meeting 26 september – Working appreciative with diversity and gender.

Story from a Swedish Network Meeting 26 september – Working appreciative with diversity and gender.

Johanna Nordström reports from the Network meeting in Stockholm. 

For an automatic Google translation to English – CLICK HERE

Det blev ett härligt middagsmingel i fåtöljerna bredvid baren. Förutom Karin och en av mina vänner var alla ansikten nya för mig.
Vi var ca 12 personer, alla kvinnor förutom Bengt. Pelarsalen på Hotel Hellsten är fantastisk, men kanske lika fantastiskt är vägen dit genom de vindlande gångarna. 

Samtalet tog sin utgångspunkt i en utredning av olika begrepp, genus, jämställdhet, jämliket, diskurs och norm, och några konkreta situationer som Karin tagit med sig från sin verklighet. TIll en början trevande och med många frågor löpte det som en röd tråd ett gemensamt utforskande av de egna upplevelserna och erfarenhetrna. Det var fint att dela över generationsgränserna, över könsgränserna och över yrkesgränserna. En stund flödade det av tips och exempel på övningar och emellanåt fick Karin och Nasrin(?) passa på att berätta mer om vad de vill skapa.
-VIll ni vara missionärer, poliser eller vad utbrast Bengt till synes förargat.

Och det fick oss att tala om vad det är att missionera, om hur man kan lyfta fram och berätta historier som ger en möjlighet att arbeta styrkebaserat.

Vi nämnde aikidons principer som inspiration för att hantera motstånd, att kunna gå runt omkring, vända på saker och ändå hamna på rätt plats i slutändan. VIrva Stenius berättade om hur hon brukade ställa frågor som: VIlken är din bästa erfarenhet av att arbeta med någon som är mycket annorlunda dig själv? Frågan gav upphov till att tala bredare om annorlundaskapet och vilken vinst eller betydelse det egentligen har att benämna sig själv som genuskonsult. Ryggar folk tillbaka bara av ordet? Bengt föreslog att man kanske ska tala om genusoptimering eller genusbefruktning vilket gav oss möjligheter att associera vilt kring befruktning i olika sammanhang.

Jenny berättade om hur det normavvikande upplevs och benämns som aggresivt och tog grupp 8 som exempel. Den erfarenheten gjorde att vi kom att tala om vem som har tolkningsföreträde och hur man kan skapa ett rum där allas verkligheter är legitima.

Eva C Johansson tog upp fenomenet maskotskap, hur kvinnor och män i organisationer plötslgit kan tappa auktoritet om de blir behandlade som maskotar. Brita berättade om sin verklighet i den prestationsinriktade akademiska världen där hon som forskarstuderande starkt märker att möjligheten till utrymme är direkt kopplat till sin prestation.

Vi avrundade och de teman som verkar ha varit nycklar var generationsgränsöverskridande, aikido, berättelser, tolkningsföreträde och befruktning! Har bett alla som var med att sända reflektioner till leif.josefsson@gmail.com. Vet inte hur det faller ut vi får se.

Vid pennan:  Johanna Nordström