Home Blog Blog Archive Last systemic network meeting of Spring 2010 in Stockholm with Teater X- Playback Theatre.

Last systemic network meeting of Spring 2010 in Stockholm with Teater X- Playback Theatre.

The last network meeting for this semester was hosted by Jan Platander, one of the founders of Teater X – a Theatre company working in organisations.
Teater X uses the stage to reflect on experiences and stories in organizations.  At this meeting we used the playback theatre to share stories around what appreciative and systemic ideas meant to us in the audience and to dream about the future and to make commitments

Click for slideshow

Text below is in Swedish – Translate HERE to English

Nedanstående text har skrivits av deltagarna gemensamt i ett Google-document som varit öppet att redigera i.  Så berättelsen här har samskapats (co-created)

 
Berätta om hur du upplevde kvällen. Vad var mest spännande, för dig.
Det var en inspirerande kväll med teater X. Det ger nya tankar på det jag hörde och dessutom ett vidgat perspektiv. Jättekul! det blev även några spännande samtal med nya personer som jag inte pratat med tidigare
Alltid spännande att gå på Nätverks, mötet med nya personer, energi, vad ska hända idag, man kan känna sig trött innan men är alltid UPPLYFT av energi när jag går från mötena!
Fjärde gången jag ser Teater X de är fantastiskt bra på att illustrera dilemman öden och äventyr.
Det är första gången jag såg Teater X och det var verkligen kul och inspirerande och se hur tydligt allt blir genom gestalning.
Varför finns det anledning att komma tillbaka till nätverksmötena? Vad är det som gör att du kommer tillbaka?
Inspiration, mentalt spa, möjligheter att tänka friare, påfyllnad och att möta människor som tänker i liknande banor.
Träffa andra människor en del nya, en del äldre som med tiden blir ens vänner :))
DETTA är ett annorlunda nätverk det gör att jag kommer tillbaka, opretentiöst, trevliga lokaler, generositet.
Det är alltid inspirerande och engergigivande möten och jag träffar alltid intressanta människor.Vad skulle du önska händer under nästkommande år i nätverket?
kanske en diskussion om hur vi kan nå ut på bred front med det systemiska synsättet och styrkebaserat ledarskap.
Tex har coach-certifieringen och organisational-behaviour-management m.fl lyckats nå trovärdighet hos upphandlare. Vad gör de? Vad kan vi göra för att nå ut med systemiska tankar till de som beställer utvecklingsinsatser.
Att ta fram en Värdegrund för nätverket känns som ett bra förslag, håller med på denna punkt.
Gärna höra hur andra gör när de arbetar framgångsrikt med systemiska synsättet och skulle gärna ha lite “workshop” med det också för att uppdatera mig själv.Vilka är budkavlarna under året som kommer?
Jag, Karin Gagner, har en budkavle tillsammans med Leif, att utforska hur jag på bästa systemiska sätt ska arbeta med genusfrågor ute i organisationer.

 
Läs mer om Teater X här
TeaterX_Infoblad_maj_2010 I sommar kan du gå grundkurs i Playback-teater i Stockholm.
Läs mer här nedan

PlaybackGrundkurs_2010_sid 1
PlaybackGrundkurs_2010_sid 2